Жодна інша наука не навчає так ясно розуміти гармонію природи, як математика
Т. Карус

Математична мова – це мова цифр і чисел, символів і малюнків, ідея зображати числа у вигляді точок, а точкам давати числові значення зародилась в далекому минулому. Спочатку застосування координат було зв’язане з географією і астрономією. Сліди застосування ідеї прямокутної системи координат у вигляді квадратної сітки (палетки) зображені на стіні одної із погребальних камер Стародавнього Єгипту.

Оцінювання комп’ютерної презентації

Форма оцінювання діяльності учнів по створенню комп’ютерної презентації «Виконавці побудов» Виконавці побудов

Оціночна таблиця учнівського буклету

«Зародження координат»

Критерії оцінювання веб-сторінки

Будуємо в координатній площин

Історики

Біографія Декарта

Легенда про муху Декарта або вступ в систему координат
Легенда